Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Інформація про перелік фінансових послуг Так Переглянути
2. Відомості про власників істотної участі Так Переглянути
3. Відомості про склад наглядової ради Ні Причина: Директор Романчук Юрій Анатолійович. Директор не володіє частками статутного капіталу та акціями фінансової установи. Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов`язкове утворення наглядової ради не вимагається).
4. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Ні Причина: Відокремлені підрозділи відсутні
5. Річна фінансова та консолідована звітність Так Переглянути
6. Аудиторський висновок Так Переглянути
7. Ухвала порушення справи про банкрутство або санації (у разі початку процедури) Ні Причина: Провадження у справі про банкрутство не порушувалося, процедура санації фінансової установи не застосовується
8. Рішення про ліквідацію (у разі початку процедури ліквідації) Ні Причина: рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося
9. Інша інформація Так Переглянути
10. Відомості про ліцензії та дозволи Так Переглянути